Kepegawaian

Data Pegawai 

 

1.      JUMLAH PEGAWAI KESELURUHAN 6.606 ORANG.

2.      JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN.

        - Golongan I          :  43       Orang

        - Golongan II         :  1.609  Orang

        - Golongan III        :  3.415  Orang

        - Golongan IV        :  1.539  Orang